Current position: Home>>College Overview>>Member Club

Member Club

  Member


  Academic Committee

  MasterPeopleRen: Zhou Xiaohong

  Deputy Director: Bao Zhiming, Wei  Pine (executive)

  CommitteePeopleMember: Cao Qunyong, Kang Hongmei, Liu Yulian, Mao Gangqiang, Ruan  Extreme, Wang Xiaohui  Degree Committee

  MasterPeopleRen: Bao Zhiming

  Deputy Director: Wei  Song

  CommitteePeopleMember: Kang Hongmei、Liu Yulian、Mao Gangqiang、Wang Xiaohui、Hu Binbin、Yang Shengyong、Yang  Bamboo
  Teaching Commission

  MasterPeopleRen: Wei  Song

  CommitteePeopleMember: Kang Hongmei、Liu Yulian、Mao Gangqiang、Tian Weixu、Tian Xianhui、Xu  Lei, Yang Shengyong, Yang  Bamboo